Integritetspolicy

Personuppgifter är värdefulla för vår verksamhet. Den nya lagstiftningen ger oss en möjlighet att själva ta kontroll över detta värde. Dataskyddsförordningen gäller sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis förs på automatisk väg eller som ingår i ett register. Vi håller oss därför löpande uppdaterade om hur GDPR tillämpas och anpassar våra egna rutiner för det.

En kreativ byrå (EKB) samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt och vi sparar inte uppgifter längre än vad vi får. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver uppgifterna behandlar dem. EKB säljer aldrig personuppgifter vidare. EKB följer grund- principerna för att behandla personuppgifter enligt GDPR.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

EKB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är En kreativ byrå i Trelleborg AB, org. nr 556984-9929 , Modeshögsvägen 31, 231 92 Trelleborg.

INTEGRITETSPOLICY GÄLLANDE EKB

När du av ett affärsintresse kontaktar EKB eller ingår ett avtal med företaget lagras dina personuppgifter i vårt CRM-system HubSpot. EKBs utgångspunkt är att vi bara lånar personuppgifter. Det innebär att vi primärt endast lagrar kontaktuppgifter till företaget och dess kontaktpersoner (namn, titel, e-post, telefonnummer) samt anteckningar som underlättar hanteringen av projekt, uppdrag och säljprocesser. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att:

  • Fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering
  • Möjliggöra kundrelation och kundservice
  • Bidra till underlag för analyser och affärsutveckling
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

INTEGRITETSPOLICY GÄLLANDE WWW.ENKREATIVBYRA.COM

För att se besöksstatistik för www.enkreativbyra.com använder vi Google Analytics, där vi kan se samlad information över hur besökarna använder vår hemsida. Vilka sidor de surfar till och vilka inlägg de läser. Vi följer dock ej informationen på individnivå utan ser endast en samlad bild. Vi samlar inte in några personuppgifter på vår hemsida via aktiva spårningskoder för exempelvis annonsutformning vidare till andra sociala kommunikationsplattformar. Vi sparar information i Google Analytics i 24 månader.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Prenumeration på vårt nyhetsbrev innebär att du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter (namn och e-postadress) för kommande utskick. Vi sparar adressen till dess att personen själv avsäger sig prenumerationen, vilket ges möjlighet att göra i varje enskilt utskick.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

DINA RÄTTIGHETER TILL REGISTERUTDRAG

Du har rätt att max en gång per år begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av EKB. En begäran om ett registerutdrag ska ske muntligen på EKBs huvudkontor i Trelleborg så att ansvarig kan säkra att rätt person får tillgång till materialet.

KONTAKTINFORMATION

Du är välkommen att kontakta oss på e-post: info@enkreativbyra.com eller tel 070-633 65 74 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.